Asset Publisher Asset Publisher

Afrykański pomór świń

Przed dwoma tygodniami potwierdzone zostało wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie. Tym samym wirus ASF (ASFV) znalazł się na obszarze Unii Europejskiej (UE).

Biorąc pod uwagę fakt, że regulacje prawne UE zakładają, że w przypadku wystąpienia
ASF na terenie jakiegokolwiek kraju wspólnoty, zamyka się obrót trzodą chlewna oraz
mięsem nie w całym kraju, jak to miało miejsce w przeszłości, a jedynie w okręgach
zapowietrzonym i zagrożonym, oraz mając na uwadze fakt, że ASFV może krążyć
w populacji litewskich dzików, zagrożenie wprowadzenia ASFV na terytorium innych,
szczególnie sąsiadujących z Litwą krajów UE, jest bardzo wysokie.
Fakt, występowania ASFV w populacji dzików stwarza potrzebę włączenia myśliwych
oraz leśników w program szkolenia, którego celem jest uświadomienie roli myśliwych
i leśniczych w ochronie Polski przed rozprzestrzenieniem się ASF w populacji dzików
bytujących w naszych lasach, a tym samym ochronę krajowych stad
świń przed wirusem ASF, który w pierwszej kolejności może znaleźć się wśród dzików.
Poniżej zostały przedstawione najczęściej zadawane pytania dotyczące ASF u dzików
wraz z odpowiedziami.
Czym jest afrykański pomór świń?
Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie
u świń i dzików. W krajach afrykańskich - na południe od Sahary, w których choroba ta
pojawiła się około 100 lat temu i występuje sporadycznie do dzisiaj, podobnie jak na
półwyspie iberyjskim, gdzie ASF został zwalczony w 1999 r., wirus ASF może być
przenoszony również przez kleszcze - gatunek, który w naszej strefie klimatycznej
nie odgrywa istotnej roli.
Jaki jest przebieg i objawy kliniczne ASF u dzików?
U dzików europejskich infekcja prowadzi do bardzo ciężkich, ale nieswoistych objawów
ogólnych, jak gorączka, osowienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu się i
problemy w oddychaniu. Wystąpić mogą również krwawienia (z nosa, krwawa biegunka,
krwawienia skóry). Chore zwierzęta wykazują między innymi ograniczony odruch ucieczki
lub inne objawy, jak niechęć do poruszania się i utrata orientacji. Choroba dotyczy
wszystkich grup wiekowych i obu płci dzików w równym stopniu i w większości przypadków
prowadzi do padnięć zwierząt w okresie 7 - 10 dni po zakażeniu.
Po przekrojeniu zwłok dzika należy zwrócić uwagę na: przekrwione i powiększone
węzły chłonne, powiększoną śledzionę i wybroczyny w narządach wewnętrznych, w skórze
lub pod skórą. Płuca i drogi oddechowe są często wypełnione pianą.
Brak wymienionych zmian nie wyklucza, że przyczyną nagłego padnięcia dzika, a
częściej większej liczby dzików, może być ASF. Z tego powodu zauważenie zwiększonych
padnięć dzików powinno stanowić sygnał do podejrzenia ASF. Sekcja dzików powinna być
wykonana wyłącznie przez lekarza weterynarii.
Jak choroba jest przenoszona?
Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio
przez zanieczyszczone przedmioty. W niekorzystnych okolicznościach, do wprowadzenia
wirusa na teren naszego kraju, może wystarczyć porzucona kanapka z wędliną sporządzona z
mięsa chorego dzika lub świni. Szczególnie niebezpieczna w aspekcie przenoszenia zarazy
jest krew dzików. Najmniejsza ilość krwi wystarczy do zakażenia wrażliwych dzików lub
świń.
Na co należy zwrócić uwagę?
Wskazane jest zdawanie sobie sprawy z faktu, że aktualnie dziki mogą być ważnym
wektorem we wprowadzeniu wirusa ASF do Polski i jego szerzeniu się w populacji dzików, a
później świń.
Prosi się zatem myśliwych i leśników o zwrócenie uwagi na zwiększone padnięcia w
lesie dzików i poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii (PLW),
bezpośrednio, lub za pośrednictwem organów administracji lokalnej. Należy także pobrać
próbki do badań laboratoryjnych, które zostaną przesłane do laboratorium przez PLW.
Optymalne są próbki krwi i śledziony, ewentualnie węzły chłonne, migdałki, płuca, a w
ostateczności, jeśli brak jest wymienionych narządów w tuszy dzika, kość długa lub mostek.
Do badań mogą być przesłane nawet tkanki z postępującym procesem gnilnym.
Szczególnie ostrożnym należy być z przedmiotami zanieczyszczonymi krwią lub,
które miały z nią kontakt. Do tych przedmiotów należą sprzęt łowiecki, buty, ubiór, szmaty,
naczynia, noże.
Prosi się myśliwych o przestrzeganie zasad higieny po polowaniach (nie
pozostawianie patrochów w lesie po zakończeniu polowania; dezynfekcję sprzętu
łowieckiego).
Myśliwi powinni unikać wchodzenia do chlewni min. Przez 48 godz. od zakończenia
polowania.
Litwa jest atrakcyjnym krajem dla turystów i myśliwych. Należy zdawać sobie jednak
sprawę, że trofea i inne produkty z dzików mogą stanowić źródło wirusa i stwarzać
ryzyko przeniesienia wirusa ASF i dalszego szerzenia się choroby. To samo dotyczy
ubioru i innych przedmiotów.
Jak choroba jest zwalczana?
Niestety nie ma szczepionki przeciw afrykańskiemu pomorowi świń, dlatego w
zwalczaniu ASF wśród dzików najważniejsze jest zachowanie środków ostrożności i
regulacja ich populacji.