Asset Publisher Asset Publisher

Dane kontaktowe ornitologów

Zarządzeniem nr nr 51 Nadleśniczego Nadleśnictwa Polanów z dnia 07 grudnia 2020 r. wprowadzono  szczegółowe wytyczne dotyczące minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków. W celu zapewnienia możliwości niezwłocznego reagowania na informacje, dotyczące przypadków nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych, na terenie Nadleśnictwa Polanów, osobą pierwszego kontaktu jest Pan Bartosz Zaborek pod numerem telefonu 660-752-766 do odbierania zgłoszeń ww. przypadków (również poza godzinami pracy).

 

Osoby pełniące funkcje ornitologów w jednostkach organizacyjnych RDLP w Szczecinku:

- Romuald Mielczarek – leśniczy, Nadleśnictwo Bobolice, tel. 602 284 741,

- Leszek Szarzyński – leśniczy, Nadleśnictwo Bytów, tel. 600 902 284,

- Korneliusz Knitter – podleśniczy, Nadleśnictwo Czaplinek, tel. 888 320 823,

- Ryszard Czaplewski – leśniczy, Nadleśnictwo Połczyn, tel. 696 413 453,

- Konrad Kucharczyk – podleśniczy, Nadleśnictwo Szczecinek, tel. 662 013 735,

- Kamil Szydłowski – st.spec.SL, Nadleśnictwo Warcino, tel. 728 980 521.