Asset Publisher Asset Publisher

Otwarcie „Polanowskiego Parku Petrograficznego”

W dniu 27.05.2013r. w Polanowie uroczyście otwarto „Polanowski Park Petrograficzny”. Symbolicznego otwarcia ścieżki dokonali: Pan Stanisław Gawłowski z Ministerstwa Środowiska oraz Pan Sylwester Major Z-ca Dyrektora RDLP w Szczecinku.

W uroczystości uczestniczyli również: Burmistrz Polanowa Pan Grzegorz Lipski, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Dariusz Kalinowski, Dyrektorzy Placówek Oświaty, Radni Gminy, młodzież ze Szkoły Podstawowej w Lejkowie, lokalna społeczność. Podczas otwarcia przybyłym gościom towarzyszyły sygnały myśliwskie, które zagrali sygnaliści z Technikum Leśnego w Warcinie. Polanowski Park Petrograficzny zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej z Polanowa w kierunku Bobolic. Na ścieżce znajdują się 22 eksponaty głazów narzutowych, przy których zamieszczono krótkie informacje o ich pochodzeniu, budowie i strukturze.
    Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spacery po Parku.
Opr. Joanna Dominik