Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Na gruntach Nadleśnictwa występuje 11 obiektów uznanych za pomniki przyrody:

9 pojedynczych egzemplarzy okazałych drzew, jedna grupa drzew oraz jeden głaz narzutowy.


Asset Publisher Asset Publisher