Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie Rady LKP

W dniu 22 października 2014r.w Leśniczówce Łowieckiej w Rzeczycy Małej odbyła się Rada Naukowo - Społeczna (RNS) LKP „Lasy Środkowopomorskie”.

Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie reprezentował Pan Jacek Zadura, który wraz ze Sławomirem Cichoniem, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, wręczyli nominacje dla członków Rady.

W trakcie spotkania Rada wybrała Prezydium Rady w składzie:

- Przewodniczący - mgr inż. Jerzy Musiał – Towarzystwo Przyjaciół Lasu;

- Z-ca Przewodniczącego - dr inż. Jan Ceitel – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

- Sekretarz - dr hab. Zbigniew Osadowski – Akademia Pomorska w Słupsku.


Asset Publisher Asset Publisher