Asset Publisher Asset Publisher

Warsztaty naukowe w ramach V Dni Różnorodności Biologicznej w LKP Lasy Środkowopomorskie

W dniach 06-08.06.2013r. na terenie LKP Lasy Środkowopomorskie odbyły się już po raz piąty Dni Różnorodności Biologicznej.

W ramach warsztatów terenowych, które odbyły się we wszystkich Nadleśnictwach tworzących LKP grupa zaproszonych gości inwentaryzowała bogactwo flory i fauny naszych terenów, a w szczególności porosty, które były tematem wiodącym. Podczas trzydniowych warsztatów udało się oznaczyć kilka gatunków porostów podlegających ochronie ścisłej.  Na terenie Nadleśnictwa Polanów inwentaryzacji podlegały: powierzchnia referencyjna w L-ctwie Rzeczyca, Ogród Teresy w L-ctwie Wieleń, Wapienny Las w L-ctwie Gołogóra oraz Jezioro Karpiowe w L-ctwie Żydowo. Szczegółowe wyniki warsztatów zostaną przedstawione w publikacji, która ukaże się pod koniec roku.
    Nadleśnictwo Polanów pragnie wszystkim uczestnikom imprezy serdecznie podziękować za czas poświęcony na poznawanie naszych terenów.