Asset Publisher Asset Publisher

Wystawa Fotograficzna

W dniu 27.05.2013r. w POKiS w Polanowie otwarto wystawę fotografii przyrodniczej Panów: Krzysztofa Sokala i Krzysztofa Bukały.

Uroczystości tej towarzyszyły występy dzieci z Przedszkola z Polanowa oraz ze Szkoły Podstawowej w Nacławiu, które zaprezentowały krótkie przedstawienia o tematyce związanej z lasem i zasadami zachowania w nim. Natomiast Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów Pan Jacek Todys zaprezentował przybyłym gościom wykład pt. „Nadleśnictwo Polanów dla społeczeństwa i przyrody".

Opr. Joanna Dominik