Asset Publisher Asset Publisher

"Barwy Jesieni"

W ramach VI Dni różnorodności biologicznej odbył się kolejny już plener malarski.

W tym roku tematem dla młodych artystów były „Barwy jesieni". Uczestnicy konkurowali w czterech kategoriach wiekowych, łącznie udział w plenerze wzięło 156 młodych artystów.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

I kategoria wiekowa – szkoły podstawowe klasy I – III

I miejsce – Aleksandra Ciechanowska – Centrum Kultury i Sportu w Postomonie

II miejsce – Kinga Żuchowska – SP Polanów

III miejsce – Joanna Gil – SP w Tymieniu

 

II kategoria wiekowa – szkoły podstawowe klasy IV – VI

I miejsce – Karol Karczewski – Centrum Kultury i Sportu w Postominie

II miejsce – Paulina Piątkowska – SP Bukowo

III miejsce – Izabela Cabańska – SP nr 3 w Sławnie

 

III kategoria wiekowa – gimnazja

I miejsce – Natalia Sławska – Centrum Kultury i Sportu w Postominie

II miejsce – Bartłomiej Bogus – Centrum Kultury i Sportu w Postominie

III miejsce Natalia Niezgoda – Gimnazjum w Polanowie

 

IV kategoria wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce – Przemysław Wietrzyński – Centrum Kultury i Sportu w Postominie

II miejsce – Marta Stasiukiewicz – I LO Dubois w Koszalinie

III miejsce – Paulina Kośka – ZSA w Sławnie