Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Polanów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), zgodnie z wymogami FSC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, przyznawany dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady te obejmują m. in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej, ochrony lasów o szczególnej wartości jak i przestrzegania zasad współpracy z lokalną ludnością.
W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC jesteśmy zobowiązani na terenie Nadleśnictwa Polanów do wyznaczania lasów o szczególnych walorach.
Na wskazanych obszarach działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów.

Z dniem 25.03.2014 roku Nadleśnictwo Polanów rozpoczyna procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności na terenie Nadleśnictwa Polanów.

Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii oraz propozycji ww. lasów na adres:

joanna.dominik@szczecinek.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej (druki w załączeniu) do 14.04.2014 r .

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Dominik

tel. 94-31-88-237

e-mail: joanna.dominik@szczecinek.lasy.gov.pl

 "Kryteria wyznaczania lasów HCVF" dostępne są na stronie http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf