Aktualności Aktualności

Powrót

Zielony Punkt Kontrolny „Nad Ruczajem”

Zielony Punkt Kontrolny „Nad Ruczajem”

 

Zielony Punkt Kontrolny to oryginalna polska koncepcja powierzchni z siecią stałych punktów kontrolnych do uprawiania orienteeringu, znanych na świecie pod nazwą Permanent Orienteering Courses. Zielony Punkt Kontrolny to projekt, który ma na celu zachęcenie do rekreacyjnego lub sportowego przebycia z mapą w ręku trasy wyznaczonej w terenie punktami kontrolnymi w kształcie drewnianych słupków. Umożliwia uprawianie różnorodnych form orientacji w terenie. W lesie zamontowane zostały słupki (tzw. zielone punkty kontrolne) wyposażone w unikalny numer i perforator, który służy do potwierdzenia obecności na punkcie. Przygoda, związana z poszukiwaniem punktów kontrolnych daje satysfakcję zarówno tym, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki z mapą, jak i tym, bardziej zaawansowanym. Mapy ze wszystkimi punktami kontrolnymi są do pobrania poniżej. 

http://www.zielonypunktkontrolny.pl/

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO

 1. Zielony Punkt Kontrolny (zwany dalej ZPK)  znajduje się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Polanów.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z ZPK należy dokładnie zapoznać  
  się z regulaminem oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi korzystania
  z obszarów leśnych. Korzystanie z ZPK odbywa się na własną odpowiedzialność użytkowników i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Mapy pobiera się ze strony Nadleśnictwa Polanów (Turystyka – Pomysły
  na wypoczynek – Biegi na orientację – Zielony Punkt Kontrolny), pozyskanie map z innego źródła nie zwalnia z przestrzegania regulaminu.
 4. Nadleśnictwo Polanów nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i nieszczęśliwe wypadki korzystających z ZPK oraz za wszelkie kradzieże i uszkodzenia mienia korzystających. Korzystający dokonują tego na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 5. Korzystanie z ZPK jest bezpłatne.
 6. Każdorazowe wykorzystanie ZPK w celach organizacji imprez sportowych (zawodów, rajdów, biegów) itp. wymaga każdorazowo pisemnej zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Polanów z podaniem terminu, ilości uczestników. Wniosek składa się minimum z 21 dniowym wyprzedzeniem.
 7. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką osób dorosłych. Nadleśnictwo Polanów nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z korzystaniem
  z ZPK samodzielnie przez osoby niepełnoletnie.
 8. ZPK zlokalizowany jest w terenie, na którym stale prowadzone są prace związane z realizacją zadań gospodarczych. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z w/w zadaniami Nadleśnictwo Polanów zastrzega sobie prawo
  do wyłączenia części lub całości trasy z użytkowania. Informacja o punktach czasowo wyłączonych z użytkowania podawana jest na stronie internetowej Nadleśnictwa Polanów lub znajdzie się w postaci informacji z zakazem wstępu na powierzchni czasowo wyłączonej. Użytkownik ZPK zobowiązany jest przed każdym rozpoczęciem z korzystania z ZPK do zapoznania się z aktualnymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Nadleśnictwa Polanów
  i przestrzegania zakazów tam ustanowionych.
 9. Zalecamy dostosowanie ubioru do warunków terenowych i posiadanie apteczki
  na wypadek drobnych urazów.
 10. Zabrania się poruszania w miejscach, w których wykonywane są prace związane z gospodarką leśną – w szczególności pozyskanie, zrywka i wywóz drewna. Miejsca prowadzonych prac oznaczone są odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.
 11. Zaleca się rozpoczynanie tras w miejscu oznaczonym na mapie jako START,
  ale możliwe jest rozpoczęcie w dowolnym miejscu.
 12. Na terenie ZPK obowiązuje przestrzeganie zakazów wynikających
  w szczególności z art.26, 29 i 30 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r.
 13. Zabrania się poruszania po trasie konno, rowerami oraz silnikowymi pojazdami mechanicznymi. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, będą miały zastosowane sankcje karne przewidziane stosownymi przepisami.
 14. Trasy pomiędzy punktami nie są w żaden sposób oznakowane i nie zawsze prowadzone są ścieżkami i drogami. Należy spodziewać się nierównego podłoża, wody, błota, gałęzi, kamieni, zwierząt, owadów oraz innych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej.
 15. Przy przekraczaniu dróg udostępnionych do ruchu kołowego  należy zachować właściwą ostrożność.

Życzymy miłego pobytu i  wielu wrażeń!

 


Nadleśnictwa i inne

 

Polecamy Polecamy