Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona gatunkowa

Rośliny i grzyby chronione i rzadkie na terenie Nadleśnictwa Polanów

Na terenie Nadleśnictwa Polanów znajdują się 2 strefy ochronne utworzone dla bielika i orlika krzykliwego zlokalizowane w Leśnictwie Żydowo.

 

Ponadto corocznie aktualizowana jest lista gatunków chronionych roślin i zwierząt.

 


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku