Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Nadleśnictwo Polanów położone jest na wschodnich krańcach województwa zachodniopomorskiego w powiecie koszalińskim i sławieńskim oraz w niewielkiej części powiatu słupskiego.

Według klasyfikacji przyrodniczo-leśnej, Nadleśnictwo leży w Krainie I Bałtyckiej , dzielnicy 5 Pojezierza Drawsko - Kaszubskiego, w ramach której wyróżnia się dwa mezoregiony: "a" - Wysoczyzny Polanowskiej (część północna) i "b" - Pojezierza Drawsko -Pomorskiego (część południowa). Nadleśnictwo leży w dziale wodnym rzek przymorskich, w dorzeczach Wieprzy i Parsęty. Dorzecze Wieprzy zajmuje około 90% obszaru Nadleśnictwa, głównie za sprawą rzeki Grabowej, która w okolicach Starego Żoliborza ma swoje źródła. Z południowo-zachodniej części Nadleśnictwa, z jeziora Kwiecko bierze swój początek rzeka Radew, która wpada do Parsęty. Na terenie Nadleśnictwa występują liczne źródliska zasilające swymi wodami wspomniane rzeki.
Rzeźba terenu jest silnie zróżnicowana charakterystyczna dla moreny czołowej ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Obserwujemy tutaj liczne wzgórza morenowe o stromych zboczach porośniętych głównie lasami liściastymi, tzw. buczyną pomorską. Najniższe wzniesienia znajdują się na północy, wyrastając wprost z doliny rzeki Grabowej i osiągają do 110 m n.p.m, najwyższe znajduje się w środkowej części i jest to Barania Góra o wysokości 217 m n.p.m. Nadaje to krajobrazowi niepowtarzalny charakter kojarzony z regionami podgórskimi.
Występują tu liczne jeziora morenowe, których lustra znajdują się na różnych wysokościach np.: Jezioro Bobęcińskie Wielkie 176 m n.p.m., Jezioro Kamienne 166 m n.p.m., Jezioro Kwiecko 86 m n.p.m. czy Jezioro Nidno 70 m n.p.m. Różnica położenia jezior Kwiecko i Kamienne została wykorzystana do wybudowania tu elektrowni szczytowo-pompowej. Lesistość na terenie Nadleśnictwa sięga 51%.