Wydarzenia Wydarzenia

Komisja Założeń Planu

28 maja 2014 w Leśniczówce Łowieckiej Nadleśnictwa Polanów odbyło się spotkanie Komisji Założeń Planu

Celem Komisji było omówienia założeń dla Planu Urządzenia Lasu na lata 2017-2026. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie,  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej , Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze Szczecina, Starostwa Powiatowego, Stowarzyszenia, Lokalni Przedsiębiorcy oraz pracownicy Nadleśnictwa Polanów. Po uroczystym przywitaniu przybyłych gości Nadleśniczy Pan Jacek Todys wygłosił Referat Nadleśniczego  Nadleśnictwa Polanów, a następnie Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi z RDLP w Szczecinku Pan Stanisław Walczak przedstawił koreferat do Referatu Nadleśniczego . W trakcie wystąpienia Pana Naczelnika trwała dyskusja , której celem było wypracowanie wytycznych do sporządzenia nowego PUL dla Nadleśnictwa Polanów.