Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Polanów
Nadleśnictwo Polanów
+48 94 318 82 37, +48 94 318 82 50
+48 94 318 83 48

ul. Klonowa 12

76-010 Polanów

 

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD) +48 94 348 97 05

Nadleśniczy
Jacek Todys
+48 606 859 920
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Kurek
+48 604 286 238 ; +48 94 3188 237 wew. 311
Główny Księgowy
Daniel Werner
+48 94 348 09 25 ; +48 94 3188 237 wew. 611
Sekretarz
Marcin Pachołek
+48 882 362 471 ; 094 348 09 26 ; +48 94 3188 237 wew. 671

Inżynier Nadzoru

Zbigniew Sekuła
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 660 752 769 ; 094 348 97 03 ; +48 94 3188 237 wew. 129
Joanna Dominik
Inżynier nadzoru i BHP
Tel.: +48 795 157 720 ; 094 348 97 03 ; +48 94 3188 237 wew. 129

Stanowisko ds. pracowniczych

Marzena Nowicka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 94 348 97 02 ; +48 94 3188 237 wew. 131

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Wąchala
Starszy strażnik leśny pełniący funkcję komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 94 348 97 06 ; +48 606 859 923
Marcin Dominik
Strażnik leśny
Tel.: +48 94 348 97 06 ; +48 606 472 432

Dział Gospodarki Leśnej

Iwona Kujawska
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i edukacji leśnej
Tel.: +48 94 3188 237 wew. 331
Karol Lewandowski
(PO) Specjalista Służby Leśnej ds. obrotu produktami leśnymi
Tel.: +48 94 348 97 07 ; +48 94 3188 237 wew. 332
Łukasz Czepłowski
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania drewna i łowiectwa
Tel.: +48 94 3188 237 wew. 333
Joanna Dominik
(PO) Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: +48 94 348 97 08 ; +48 94 3188 237 wew. 334
Karolina Sominka
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i ppoż.
Tel.: +48 94 3188 237 wew. 335
Monika Knitter
Specjalista Służby Leśnej ds. handlu i marketingu
Tel.: +48 94 348 97 00 ; +48 94 3188 237 wew. 336

Dział Finansowo-Księgowy

Mateusz Mazik
Księgowy
Tel.: +48 94 3188 237 wew. 614
Joanna Fleran
Księgowy
Tel.: +48 94 348 97 01 ; +48 94 3188 237 wew. 612
Agnieszka Trojnar
Starszy Księgowy
Tel.: +48 94 3188 237 wew. 615
Aniela Krystowczyk
Starszy Księgowy
Tel.: +48 94 3188 237 wew. 616
Agnieszka Przednowek
Księgowy
Tel.: +48 94 3188 237 wew. 613

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zenon Niedziałek
Specjalista ds.infrastruktury
Tel.: +48 692 409 561 ; 094 348 97 05 ; +48 94 3188 237 wew. 674
Krystian Cyrson
Specjalista ds. budownictwa i administracji
Tel.: +48 94 3188 237 wew. 673
Jolanta Sadowska-Malepsza
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: +48 94 348 97 09 ; +48 94 3188 237 wew. 672
Paweł Werner
Specjalista ds. informatyki i administracji
Tel.: +48532741155 +48 94 3188 237 wew. 571
Laura Zittermann
Sekretarka
Tel.: +48 94 3188 237 wew. 100