Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Polanów
Nadleśnictwo Polanów
+48 94 318 82 37, +48 94 318 82 50, +48 600 891 330
+48 94 318 83 48

ul. Klonowa 12

76-010 Polanów

Nadleśniczy
Jacek Todys
+48 606 859 920
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Kurek
+48 604 286 238 ; 094 3188 237 wew. 311
Główny Księgowy
Daniel Werner
094 3188 237 wew. 611
Sekretarz
Marcin Pachołek
+48 882 362 471 ; 094 3188 237 wew. 671

Inżynier Nadzoru

Zbigniew Sekuła
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 660 752 769 ; 094 3188 237 wew. 129
Joanna Dominik
Inżynier nadzoru i BHP
Tel.: +48 795 157 720; 094 3188 237 wew. 129

Stanowisko ds. pracowniczych

Marzena Nowicka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 094 3188 237 wew. 131

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Wąchala
Starszy strażnik leśny pełniący funkcję komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 606 859 923
Marcin Dominik
Strażnik leśny
Tel.: +48 606 472 432

Dział Gospodarki Leśnej

Iwona Kujawska
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i edukacji leśnej
Tel.: 094 3188 237 wew. 331
Iwona Szydłowska
Starszy specjalista Leśnej ds. obrotu produktami leśnymi
Tel.: +48 698 632 259 ; 094 3188 237 wew. 332
Łukasz Czepłowski
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania drewna i łowiectwa
Tel.: 094 3188 237 wew. 333
Agnieszka Bagan
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: +48 532 741 154; 094 3188 237 wew. 334
Karolina Sominka
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i ppoż.
Tel.: 094 3188 237 wew. 335
Monika Knitter
Specjalista Służby Leśnej ds. handlu i marketingu
Tel.: 094 3188 237 wew. 336

Dział Finansowo-Księgowy

Mateusz Mazik
Księgowy
Tel.: 094 3188 237 wew. 614
Joanna Fleran
Księgowy
Tel.: 094 3188 237 wew. 612
Agnieszka Trojnar
Starszy Księgowy
Tel.: 094 3188 237 wew. 615
Aniela Krystowczyk
Starszy Księgowy
Tel.: 094 3188 237 wew. 616
Agnieszka Przednowek
Księgowy
Tel.: 094 3188 237 wew. 613

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zenon Niedziałek
Specjalista ds.infrastruktury
Tel.: +48 692 409 561 ; 094 3188 237 wew. 674
Zbigniew Jaremicz
Starszy specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 094 3188 237 wew. 673
Tomasz Molenda
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: +48 795 144 137 ; 094 3188 237 wew. 674
Jolanta Sadowska-Malepsza
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 094 3188 237 wew. 672
Paweł Werner
Specjalista ds. informatyki i administracji
Tel.: 094 3188 237 wew. 571
Laura Zittermann
Sekretarka
Tel.: 094 3188 237 wew. 100