Aktualności Aktualności

Powrót

Wizyta naukowców z Warszawy

Wizyta naukowców z Warszawy

Gościliśmy w Nadleśnictwie Polanów przedstawicieli Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odwiedził nas prof. dr hab. Michał Zasady wraz ze współpracownikami dr. inż. Arkadiuszem Gruchałą oraz dr. inż. Karolem Broniszem. Celem ich wizyty było omówienie założeń do projektu naukowego realizowanego w międzynarodowym konsorcjum naukowym poświęconym ekonomicznym aspektom wykorzystania maszyn wielooperacyjnych.

Przedstawiciele nauki spotkali się na terenie naszego nadleśnictwa z właścicielami firm leśnych i operatorami harwesterów, aby omówić najistotniejsze zagadnienia dotyczące ich pracy w lesie. Postęp techniczny bardzo dynamicznie widać również w leśnictwie, dziś już nikogo nie dziwią ogromne maszyny, które pracują przy ścince i zrywce (wywozie) drewna. Taka jedna maszyna zastępuje kilku pilarzy i chociaż w naszych polanowskich trudnych warunkach terenowych ich wykorzystanie też jest ograniczone, to przyszłość to właśnie ich powszechne wykorzystanie. Zwiększone bezpieczeństwo prac pozyskaniowych, wydajność i brak ludzi do pracy jest głównym czynnikiem dającym taką perspektywę. A w jaki sposób optymalizować i zwiększać skuteczność ekonomiczną ich zastosowań? Na to i wiele innych pytań będą poszukiwać odpowiedzi właśnie prof. Michał Zasada wraz z zespołem.

Nadleśnictwa i inne

 

 

Polecamy Polecamy