Wydawca treści Wydawca treści

Cennik na drewno

Zasady sprzedaży drewna określone są Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Aktualne zasady dostępne są na stronie Portalu Leśno-Drzewnego (www.zilp.lasy.gov.pl/drewno).

Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest w siedzibach leśnictw oraz w biurze Nadleśnictwa Polanów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:00 wg. obowiązującego cennika detalicznego.

Zapłata za drewno odbywa się poprzez dokonanie przelewu bankowego na rachunek Nadleśnictwa Polanów. Numery rachunków dostępne są na stronie internetowej nadleśnictwa, w zakładce KONTAKT (https://polanow.szczecinek.lasy.gov.pl/nadlesnictwo).

 

Odbiór dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji kupna-sprzedaży następuje w miejscu, gdzie dokonano płatności (siedziba nadleśnictwa bądź leśnictwa) z chwilą stwierdzenia wpływu środków na rachunek bankowy Nadleśnictwa Polanów.

 

Od roku 2023 będzie można zapłacić za drewno kartą płatniczą we wszystkich leśnictwach.

 

W siedzibie nadleśnictwa oraz następujących leśnictwach: Zacisze, Jacinki, Wierzchlas, Dadzewo, Krąg już istnieje możliwość zapłaty za pośrednictwem terminala płatniczego.

 

                  Dodatkowych informacji n/t sprzedaży drewna udziela Monika Knitter

specjalista SL ds. handlu i marketingu, tel. 698-632-259