Certyfikat FSC Certyfikat FSC

Ostoje bioróżnorodności

Nadleśnictwo Polanów informuje, że na terenie nadleśnictwa zostały wyznaczone ostoje bioróżnorodności. W załączeniu zarządzenie oraz ogólne zestawienie powierzchni według leśnictw i poszczególnych kategorii.