Certyfikat FSC Certyfikat FSC

Aktualna powierzchnia lasów HCVF

Nadleśnictwo Polanów podaje do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach
przyrodniczych (High Conservation Value Forests). Rozmieszczenie ekosystemów
reprezentatywnych oraz lasów HCVF można zobaczyć na załączonych poniżej mapach.
Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych
kategorii:


Jacek Todys
Nadleśniczy

 


Lasy HCVF wg stanu na dzień 04.09.2018

Lasy HCVF w Nadleśnictwie Polanów

Lp.

Kategoria HCVF

Pow całkowita (ha)

Identyfikacja formy ochrony

Krótki opis przedmiotu ochrony w strefie

1

HCVF 1.1

23,06

Lasy w rezerwatach przyrody

Rezerwat przyrody "Wieleń", „Wapienny Las”

2

HCVF 1.2

67,38

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków (strefy ochrony gatunków strefowych)

Strefy ochrony orlika krzykliwego i bielika.

3

HCVF 3.1

368,56

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące

Chronione siedliska przyrodnicze: łęgi (91E0), bory bagienne (91 D0),

4

HCVF 3.2

2927,94

Pozostałe ekosystemy rzadkie i zagrożone

Chronione siedliska przyrodnicze: grądy subatlantyckie (9160), buczyny (9110,9130), kwaśne dąbrowy (9190)

5

HCVF 4.1

1521,28

Lasy ochronne

Lasy wodochronne

6

HCVF 4.2

1320,70

Lasy ochronne

Lasy glebochronne

7

HCVF 6

23,22

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

Nieczynne cmentarze, megality, kurhany, Święta Góra Polanowska

 

 


Lasy HCVF wg stanu na dzień 29.08.2018

Lasy HCVF w Nadleśnictwie Polanów

Lp.

Kategoria HCVF

Pow całkowita (ha)

Identyfikacja formy ochrony

Krótki opis przedmiotu ochrony w strefie

1

HCVF 1.1

2,00

Lasy w rezerwatach przyrody

Rezerwat przyrody "Wieleń".

2

HCVF 1.2

67,38

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków (strefy ochrony gatunków strefowych)

Strefy ochrony orlika krzykliwego i bielika.

3

HCVF 3.1

368,56

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące

Chronione siedliska przyrodnicze: łęgi (91E0), bory bagienne (91 D0),

4

HCVF 3.2

2927,94

Pozostałe ekosystemy rzadkie i zagrożone

Chronione siedliska przyrodnicze: grądy subatlantyckie (9160), buczyny (9110,9130), kwaśne dąbrowy (9190)

5

HCVF 4.1

1521,28

Lasy ochronne

Lasy wodochronne

6

HCVF 4.2

1320,70

Lasy ochronne

Lasy glebochronne

7

HCVF 6

23,22

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

Nieczynne cmentarze, megality, kurhany, Święta Góra Polanowska

 

 

 


Polanów zestawienie Lasów HCVF z dnia 01.01.2017

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Nadleśnictwie Polanów
Lp. Kategoria HCVF Pow całkowita (ha) Identyfikacja formy ochrony Krótki opis przedmiotu ochrony w strefie
1. HCVF 1.1 2 Lasy w rezerwatach przyrody  Rezerwat przyrody "Wieleń".
3. HCVF 1.2 67,38 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków (strefy ochrony gatunków strefowych) Strefy ochrony orlika krzykliwego i bielika.
5. HCVF 3.1 389,28 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące  Chronione siedliska przyrodnicze: łęgi (91E0), bory bagienne (91 D0)
6. HCVF 3.2 4135,34 Pozostałe ekosystemy rzadkie i zagrożone Chronione siedliska przyrodnicze: grądy subatlantyckie(9160). buczyny (9110,9130), kwaśne dąbrowy (9190)
7. HCVF 4.1 1521,28 Lasy ochronne Lasy wodochronne
8. HCVF 4.2 1320,7 Lasy ochronne Lasy glebochronne
9. HCVF 6 8,03 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności Nieczynne cmentarze, megality, kurhany, Święta Góra Polanowska

 

Aktualne na dzień 01.01.2017 r. 


Lasy HCVF

Zakończenie konsultacji społecznych

Nadleśnictwo Polanów w związku z zakończeniem procesu konsultacji społecznych identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF podaje zestawione w poniższej tabeli dane dotyczące obszarów chronionych i lasów kluczowych dla lokalnych społeczności.

Lp.

Kategoria HCVF

Powierzchnia

całkowita (ha)

Nazwa kategorii

Lokalizacja

1

1.1

2,00

Rezerwat Przyrody

Leśnictwo Wieleń, oddz.:

11-24-1-06-233-b-00

11-24-1-06-233-c-00

2

1.1.2.

0,00

Brak

-

3

6

4,17

Lasy kluczowe dla lokalnych społeczności

1. Święta Góra Polanowska

Leśnictwo Zacisze oddz.

11-24-1-11-370-a-00

2. Nieczynne cmentarze:

- Leśnictwo Krąg

oddz. 11-24-1-03-63-m-00

- Leśnictwo Warblewo oddz.

11-24-1-09-330-f-00

- Leśnictwo Jacinki oddz.

11-24-1-07-372-b-00

3. Megality

Leśnictwo Żytnik oddz.

11-24-1-01-27-g-00

4. Kurhany

 Leśnictwo Żydowo oddz.

11-24-1-15-608-g-00


Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń" Grupa Robocza FSC-Polska

 

1.    Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

2.    Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Polanów – plik w załączniku.

3.    W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

W dniach 25.03.2014 – 14.04.2014 roku Nadleśnictwo Polanów przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności  ( Kat.6)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.
Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pani Joanny Dominik tel. 94-31-88-237 email: joanna.dominik@szczecinek.lasy.gov.pl