Wydawca treści Wydawca treści

LKP

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Środkowopomorskie"

Zarządzeniem DGLP z dnia 2 grudnia 2011 roku, dokonano zmian terytorialnych i zmiany nazwy Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warcińsko-Polanowskie". Zaistniała potrzeba przyłączenia do LKP Nadleśnictwa Karnieszewice wraz z Lasami Miasta Koszalin. Tym samym została zmieniona nazwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego na "Lasy Środkowopomorskie".

W skład nowego LKP wchodzi więc:
1.    Nadleśnictwo Warcino- o powierzchni 20 618 ha
2.    Nadleśnictwo Polanów- o powierzchni 16 831 ha
3.    Nadleśnictwo Karnieszewice - o powierzchni 18 106 ha
4.    Lasy Miasta Koszalin- o powierzchni 100 ha
Ogólna powierzchnia Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Środkowopomorskie" wynosi 55 655 ha