Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Nadleśnictwo Polanów gospodaruje na 13 obwodach łowieckich. Obwód nr 60, wyłączony z wydzierżawienia, tworzy Ośrodek Hodowli Zwierzyny, w którym gospodarkę łowiecką Nadleśnictwo prowadzi już od 1991 roku.

Początkowo Nadleśnictwo gospodarowało na jednym obwodzie nr 60. Od 2003 roku, po decyzji Dyrektora RDLP w Szczecinku, przekazano Nadleśnictwu również obwód nr 53 znajdujący się na terenie Nadleśnictw Sławno i Warcino. Obwody OHZ-u wchodzą w skład IV rejonu hodowlanego.
Obwód nr 60 położony jest wzdłuż rzeki Grabowej na wysokości Żydowo-Polanów. W znacznej części leży na obszarze Natura 2000, obejmując swym zasięgiem tereny leśnictw Wierzchlas i Rzeczyca. Część obwodu znajduje się na terenie Nadleśnictwa Warcino – Leśnictwo Biała. Łączna powierzchnia to 4260 ha, z czego tereny leśne to 3199 ha. Znaczenie gospodarcze mają tutaj dwa gatunki zwierzyny łownej – jeleń i dzik.
Obwód nr 53 o łącznej powierzchni 5200 ha, położony jest na terenie leśnictw Gwiazdówko, Janiewice, i Łętowo (Nadleśnictwo Sławno) oraz leśnictw Osowo i Kępice (Nadleśnictwo Warcino). Na terenie tego obwodu gospodarujemy, oprócz podstawowych gatunków tj. dzika, jelenia i sarny, również populacją muflona, która liczy około 120 stuk sprowadzonych w latach 70-tych. Do 1992 roku w obwodzie tym była potężna zagroda hodowli dzika na eksport na tereny całej Europy. Do początku lat 80. Polowano na głuszce, które były cennym trofeum dla myśliwego.
Od 1993 roku gospodarką łowiecką zajmuje się Leśniczy ds. łowieckich Maciej Kołodziejczyk. Od 10 lat, ku zadowoleniu obu stron, współpracujemy z biurem polowań „KAHLE". Myśliwi bardzo sobie cenią polowania w naszych łowiskach, czego dowodem jest największy odsetek powrotów.
Średnio roczne pozyskanie zwierzyny wynosi :
jelenie byki – 30 szt.
łanie z cielętami – 100 szt.
dziki – 220 szt.
sarna rogacz – 30 szt.
kozy i koźlęta – 30 szt.
muflony tryki – 9 szt.
muflony owce i jagnięta – 20 szt.