Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona  lasu
Z  uwagi na specyficzny  klimat   lasy  Nadleśnictwa  narażone  są  w  okresie  całego  roku  na  szkody od  czynników  abiotycznych  przede wszystkim  od  wiatrów  i  śniegu.  Co  roku  pozyskujemy  około  10  tys. m3  drewna  w  ramach  usuwania  śniegołomów  i  wiatrołomów,  szczególnie  dotyczy  to  sosny. Terminowe  usuwanie  drzew  zasiedlonych,  wywrotów  i  złomów  oraz  właściwa  rotacja  drewna  ogranicza  szkody  ze  strony  owadów. W  celu  prognozowania  i  zwalczania  populacji  szkodliwych  owadów  wykłada  się  pułapki  klasyczne i  feromonowe,  przede wszystkim  na  takie  owady  jak:  brudnica  mniszka,  krobik  modrzewiowiec,  zwójki,  korniki  i  cetyńce.  Co  roku  Nadleśnictwo  przeznacza  duże  nakłady  finansowe  na  zabezpieczenie  upraw
  i  młodników  przed  zwierzyną  poprzez  grodzenie  i  smarowanie  repelentami.


Ochrona  przeciwpożarowa.
Lasy  Nadleśnictwa  zaliczone  zostały  do  III  kategorii  zagrożenia  pożarowego. Największe  zagrożenie  jest  w  okresie  wiosennym  kiedy  to  wypalane  są  trawy  na  gruntach rolnych sąsiadujących  z  lasami. Podczas  akcji  bezpośredniej  bardzo  pomocny  jest  śmigłowiec,  który  stacjonuje  na  lądowisku  w   sąsiedztwie  Nadleśnictwa.  Patroluje  i  gasi  pożary  nie  tylko  w  tut.  Nadleśnictwie  ale  również  w  innych  nadleśnictwach  RDLP Szczecinek. Ponad to  Nadleśnictwo  dysponuje  dwiema  dostrzegalniami /wieżami/ p.poż.  usytuowanymi  w  Leśnictwach:  Krąg  i  Warblewo. Posiadamy  dwie  bazy  sprzętu p.poż.   i  9  punktów  czerpania  wody,  które  znajdują  się  na  naturalnych  zbiornikach  wodnych.