Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Chronić las to piękne, chronić przyrodę odpowiedzialne.

W celu zachowania unikalnych obiektów przyrodniczych na terenie Nadleśnictwa Polanów ustanowiono 10 pomników przyrody.

Dąb szypułkowy, położony w oddziale 81 j Leśnictwa Krąg, w gminie Malechowo. Uznany na podstawie Uchwały nr IX/116/2003 Rady Gminy Malechowo
z dnia 05.12.2003 r.

 

Daglezja Zielona, położona w oddziale 83 a Leśnictwa Krąg, w gminie Malechowo. Uznana na podstawie Uchwały nr IX/116/2003 Rady Gminy Malechowo
z dnia 05.12.2003 r.

 

Lipa drobnolistna, położona w oddziale 83 a Leśnictwa Krąg, w gminie Malechowo. Uznana na podstawie Uchwały nr IX/116/2003 Rady Gminy Malechowo
z dnia 05.12.2003 r.

 

Dąb szypułkowy, położony w oddziale 83 f Leśnictwa Krąg, w gminie Malechowo. Uznany na podstawie Uchwały nr IX/116/2003 Rady Gminy Malechowo
z dnia 05.12.2003 r.

 

Dąb szypułkowy, położony w oddziale 110A d Leśnictwa Buszyno, w gminie Polanów. Uznany na podstawie Rozporządzenia nr 7/92 Wojewody Koszalińskiego
z dnia 08.09.1992 r. Dz. U. Woj. Kosz. Nr 15, poz. 109 z dnia 30.09.1992 r.

 

Aleja Buka zwyczajnego odmiana czerwonolistna (13 drzew), położona
w oddziale 391 d Leśnictwa Dadzewo, w gminie Polanów. Uznana na podstawie Uchwały nr XIII/116/2003 Rady Gminy Polanów z dnia 01.12.2003 r.

 

Głaz narzutowy, położony w oddziale 517 a Leśnictwa Zacisze, w gminie Polanów.

Uznany na podstawie Rozporządzenia nr 7/92 Wojewody Koszalińskiego
z dnia 08.09.1992 r. Dz. U. Woj. Kosz. Nr 15, poz. 109 z dnia 30.09.1992 r.

 

Jesion wyniosły „Mieszko”, położony w oddziale 538 a Leśnictwa Żydowo, w gminie Polanów. Uznany na podstawie Uchwały nr XXIV/227/2001 Rady Gminy Polanów
z dnia 07.09.2001 r.

 

Jesion wyniosły „Zbyszko”, położony w oddziale 554 a Leśnictwa Żydowo, w gminie Polanów. Uznany na podstawie Uchwały nr XXIV/227/2001 Rady Gminy Polanów
z dnia 07.09.2001 r.

 

Dąb szypułkowy „Żydosław”, położony w oddziale 583 c Leśnictwa Żydowo, w gminie Polanów. Uznany na podstawie Uchwały nr XXIV/227/2001 Rady Gminy Polanów
z dnia 07.09.2001 r.